Каталог

Тисяча років української печатки. Каталог виставки.

Каталог виставки «Тисяча років української печатки», що відбулася у Києві 24 травня-15 листопада 2013 р. у Національному музеї історії України. Видання розраховане на фахівців у галузі сфрагістики та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

Редакційна колегія:

д.і.н., проф., акад. HAH України В. А. Смолій (голова), д.і.н., проф., член-кор. HAH України Г. В. Боряк (заступник голови), О. Є. Шереметьев (заступник голови), к.і.н. Ю. К. Савчук (відповідальний редактор), к.і.н. О. А. Алфьоров, к.і.н. В. О. Гавриленко, д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко, к.і.н. О. О. Маврин, д.і.н. О. А. Однороженко, к.і.н. В. П. Перкун, д.і.н., проф., член-кор. HAH України О. П. Реєнт, к.і.н. В. В. Томозов, д.і.н. Я. О. Федорук, д.і.н., проф. В. І. Ульяновський. Упорядник: к.і.н Ю. К. Савчук Рецензенти: д.і.н., проф., член-кор. HAH України Я. А. Дубровіна; д.і.н., проф. В. А. Брехуненко; д.і.н., проф. О. Є. Лисенко.