Аксак Ян Мартинович

Аксак Ян Мартинович, підвоєвода київський (1594–1599), земський суддя київський (1599–1627):
Печатка від 1594–1597 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників з’єднаних вершинами в стовп, між якими стріла вістрям вліво; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: IA.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20941; спр. 21993. 1594–1597 рр.

Аксак Ян Мартинович, підвоєвода київський (1594–1599), земський суддя київський (1599–1627):
Печатка від 1597–24.4.1599:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників з’єднаних вершинами в стовп, між якими стріла вістрям вліво; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: AѦ.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 37, арк. 1; ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 3v. 1597–24.4.1599.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск І. – С. 5, илл. 25. 1598 р.

Аксак Ян Мартинович, підвоєвода київський (1594–1599), земський суддя київський (1599–1627):
Печатка від 1609–1628 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників з’єднаних вершинами в стовп, між якими стріла вістрям вліво; над щитом три страусових пера.
Напис по колу: …

овальна, розмір 28х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23254; спр. 23255; спр. 23256. 1628 р.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 75, арк. 23; ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 6, 40v, 46. 1609–1622 рp.

Аксак Ян Мартинович, підвоєвода київський (1594–1599), земський суддя київський (1599–1627):
Печатка від 1615–1616 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників з’єднаних вершинами в стовп, між якими стріла вістрям вправо; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: • IAN • AKSAK : … IA • ZIEMSSKI : KIIOWS

овальна, розмір 30х26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23262; спр. 23263. 1615–1616 рp.
MNK, Rkps 892, Tom IІІ, karta 2.

Аксак Ян Мартинович, підвоєвода київський (1594–1599), земський суддя київський (1599–1627):
Печатка від 1624 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді двох трикутників з’єднаних вершинами в стовп, між якими стріла вістрям вправо; над щитом шолом під короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: IA, здолу літери: SZK.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17436. 1624 р.

Олег Однороженко