Андронікович Костя

Андронікович Костя пан на Бучуменах, пан радний молдавський (1436–1449), господарський логофет (1440–1442):
Печатка від 19.9.1436:

В полі печатки проквітлий хрест.
Напис по колу: + КОСТИ ПАНА АНИДРОНИКоВа

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436).

Андронікович Костя пан на Бучуменах, пан радний молдавський (1436–1449), господарський логофет (1440–1442):
Печатка від 26.11.1445–22.8.1448:

В полі печатки іспанський щит, на якому хрест в супроводі п’ятипроменевої зірки та півмісяця рогами вправо, обабіч два лева.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КОСТИ ЛОГѠѲЄТА

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7339 (26.11.1445, «панъ Костє Андроиникъ»).
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Костє Андроиниковичь»).

Олег Однороженко