Антонович Василь

Антонович Василь, земянин і священик житомирський:
Печатка від 1570 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т з навскісним перетином в правій частині.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 396. 1570 р.

Олег Однороженко