Артемович Марко

Артемович Марко, полковий суддя чернігівський (1667–1671):
Печатка від 1667 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям додолу, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч шестипроменева зірка; в нашоломнику страусове перо; згори літери: МА, здолу на щиті літери: СЧ.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52622. 1667 р.

Олег Однороженко