Бачинський Павло

Бачинський Павло, військовий канцелярист:
Печатка від 1758 р.:

В полі печатки вензель під шоломовою короною.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52284. 1758 р.

Олег Однороженко