Бахмацька сотня

Печатка від 1764–1782 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому напис: ПЕЧАТЬ СОТЕНАѦ БАХМ; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет.

овальна, розмір 29х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58237, арк. 7v, 17v, 53v, 56v, 99v; спр. 65233; спр. 65252; спр. 65254. 1770–1777 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 18240, арк. 4. 1764 р.

Публікації:
Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – С. 41, мал. 2. 1782 р.

Олег Однороженко