Баковицький Григорій

Баковицький Григорій, земянин волинський:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді кола з шістьма відгалуженнями назовні над трьома врубами.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко