Балика Михайло Яцькович

Балика Михайло Яцькович, бурмистр київський:
Печатка від 1639 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді трьох врубів, середній з яких довший, які перетинає стовп з подвійним розгалуженням згори під шестипроменевою зіркою; над щитом три страусових пера.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 34v. 1639 р.

Олег Однороженко