Балика Яцько

Балика Яцько, райця київський:
Печатка від 1598–1.11.1623:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під літерою Т; згори літери: ѦБ.

овальна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 212v. 1.11.1623.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 57, арк. 1v. 1612 р.

Публікації:
Білоус Н. Київ. – С. 153–154. 1612–1623 рр.
Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 142–144, il. 746. 1598 р.

Олег Однороженко