Банковський Ян

Банковський Ян, земянин волинський:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді меча вістрям додолу, обабіч якого два півмісяця, що лежать в різні боки і з’єднані перекладиною, здолу півколо, що лежить кінцями додолу; згори літери: ІB.

овальна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко