Банунинський Іван з Банунина

Банунинський Іван з Банунина, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому три вруба.
Напис по колу: s iohannis de bannynsky

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Iohannes et Stanislaus de Banunyn»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 26, il. 42. 13.12.1464.

Олег Однороженко