Барановський Марек

Барановський Марек, земський возний київський:
Печатка від 1594 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями додолу, в колі якої хрестик (герб Тупа підкова); згори літери: МB.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 169, оп. 5, спр. 91, арк. 1. 1594 р.

Олег Однороженко