Баришівка

Печатка від 1679–1704 рр.:

В полі печатки свята Софія під короною, в правиці тримає чашу, лівицею сперлася на грати, обабіч літери: SS.
Напис по колу: * SICILLVM ADVOISI O CIVITATIO KARISO •

овальна, розмір 33х28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50683; спр. 65734; спр. 65735; спр. 66915; спр. 66916; спр. 66918. 1679–1702 рр.

Публікації:
Гречило А. Герб і прапор Баришівки. – С. 6.
Гречило А. Українська міська геральдика. – С. 61, мал. 3.

Печатка від 1713–1741 рр.:

В полі печатки свята Софія під короною, в правиці тримає чашу, лівицею сперлася на грати.
Напис по колу: ° SKILLV ADVOSIO CWITATO KAXIS °

овальна, розмір 36х30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56324; спр. 66919; спр. 66921; спр. 66924; спр. 66925; спр. 66926; спр. 66927; спр. 66929. 1713–1741 рр.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 142, 183. 1738 р.

Олег Однороженко