Баришівська сотня

Печатка від 1753 р.:

В полі печатки свята Софія під короною, в правиці тримає чашу, лівицею сперлася на ґрати.
Напис по колу: • ПЄЧАТЪ СОТЄННА БАРИШОВСКА

овальна, розмір 37х29 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50683. 1753 р.

Олег Однороженко