Басанська сотня

Печатка від 1738 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому рослина; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 140. 1738 р.

Олег Однороженко