Батурин

Печатка від 1671–1708 рр.:

В полі печатки серце, на якому рицарський хрест, за серцем спис, на якому прапор, праворуч восьмипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вліво.
Напис по колу: ПЕЧӔТЬ МѢСТА ЕГО ЦРСКОГО ВЕ БАТҮP

кругла, розмір 41 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53427 (1708, Батурин).

Публікації:
Ситий І. Герб Батурина. – С. 12, мал. 1671 р.
Ситий І. Міські печатки. – C. 6–7, мал. 2. 1671 р.
Chomicki A. Herby miast i ziem polskich. – S. 16.
Krzyżanowski S. Słownik heraldyczny. – S. 46.

Печатка від 1712–1718 рр.:

В полі печатки хрест з потрійним розгалуженням на кінцях крім горішнього, згори шестипроменева зірка, здолу півмісяць, що лежить рогами догори.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ МЄСКАѦЕ БАТҮPИНСКАѦ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50697; спр. 53473 («с притиснєниємъ пєчатєй сотницкой и мѣской»). 1713–19.ІІ.1718.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 448, арк. 2v; спр. 464 б, арк. 4. 1712–1714 рр.

Публікації:
Ситий І. Герб Батурина. – С. 12. 1717 р.
Милорадович Г. Материалы для истории южной Руси. – № 18. – С. 136. 1717 р.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 7. 1717 р.

Олег Однороженко