Батуринська сотня

Печатка від 1723–1782 рр.:

В полі печатки на древкові двохвостий прапор, на якому рицарський хрест, обабіч по три стріли в зірку, що лежать вістрями додолу, ліворуч рицарський хрест з кульками на кінцях, здолу шабля, що лежить вістрям вліво; в правому горішньому куті літера: С, праворуч літера: П, ліворуч літера: Б.

восьмикутна, розмір 28х26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56463; спр. 56466; спр. 56467; спр. 56468; спр. 56469; спр. 56470; спр. 56471; спр. 56472; спр. 56473; спр. 56474; спр. 56475. 1752–1761 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1034, арк. 3v; спр. 7943, арк. 3; спр. 12392, арк. 4; спр. 12445, арк. 1; спр. 12627, арк. 3, 5; спр. 13997, арк. 3; спр. 15277, арк. 14; спр. 17039, арк. 4; спр. 18656, арк. 4; ф. 75, оп. 2, спр. 105, арк. 18v. 1723–1757 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 284, табл. 3, мал. 1. 1757 р.
Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – С. 41, мал. 1. 1782 р.

Олег Однороженко