Баєвський Лецко

Баєвський Лецко, земянин волинський:
Печатка від 1537 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери S.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2071, оп. 1, спр. 29, арк. 1. 1537 р.

Олег Однороженко