Баж Петро пан з Болозева

Баж Петро пан з Болозева, каштелян перемишльський (1558–1569), генеральний староста руський (1561–1569):
Печатка від 1564 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; над щитом шолом, в нашоломнику корчак, з якого виникає пес, навколо щита намет (герб Корчак).
Напис по колу: …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 526. 1564 р.

Олег Однороженко