Беглевський Ян Грегор

Беглевський Ян Грегор, підстароста берестейський:
Печатка від 1641–1676 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику виникає лис, навколо щита намет (герб Лис); згори літери: IGB.

восьмикутна, розмір 14х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8249. 1641 р.

Публікації:
Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 26. 1676 р.

Олег Однороженко