Бенклевський Ян

Бенклевський Ян, підстароста берестейський:
Печатка від 1686 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому пов’язка; над щитом корона, в нашоломнику виникає панна між двома оленячими рогами, здолу перехрещено дві пальмові галузки (герб Наленч); згори літери: IВРB.

овальна, розмір 27х24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8066. 1686 р.

Олег Однороженко