Бережецький Лаврін Гораїн

Бережецький Лаврін Гораїн, земянин волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді роз’єднаного вгорі кола з хрестом в середині; згори літери: LH.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 244. 1569 р.

Олег Однороженко