Березнянська сотня

Печатка від 1749–1767 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера; згори літери: ПС, здолу літери: БП.

овальна, розмір 21х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56354; спр. 56373; ф. 8, спр. 253, арк. 327. 1751–1767 рр.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 156, арк. 40v, 82v; спр. 192, арк. 320v; спр. 341, арк. 14v; спр. 438, арк. 27v; спр. 788, арк. 43v; спр. 793, арк. 140v; спр. 818, арк. 3v; спр. 830, арк. 199v; спр. 836, арк. 33v; спр. 844, арк. 70v; спр. 905, арк. 22v. 1749–1767 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 284–285, n. 1. 1749–1767 рр.

Печатка від 1767–1781 рр.:

В полі печатки на основі береза, за якою перехрещено стрілу і шаблю вістрями додолу, обабіч по одному півмісяцю з людським обличчям і чотири шестипроменеві зірки, здолу на основі напис: БЄРЄЗА.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СОТНѢ БЄРЄЗІНСКОИ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 91, арк. 53, 123; спр. 95, арк. 90v; спр. 120, арк. 18, 26; спр. 158, арк. 45; спр. 160, арк. 127, 142, 327; оп. 2, спр. 915, арк. 282v; спр. 923, арк. 71v, 82; спр. 925, арк. 583; спр. 937, арк. 50v; спр. 946, арк. 24; спр. 957, арк. 75, 135; спр. 966, арк. 22; спр. 984, арк. 159; спр. 993, арк. 65; спр. 1001, арк. 12; спр. 1002, арк. 350, 486; спр. 1004, арк. 23; спр. 1030, арк. 33; спр. 1034, арк. 16; спр. 1045, арк. 28; спр. 1047, арк. 250; спр. 1048, арк. 20; спр. 1049, арк. 14; спр. 1050, арк. 20, 32; спр. 1053, арк. 37; спр. 1059, арк. 166, 235; спр. 1061, арк. 13; спр. 1067, арк. 87; спр. 1068, арк. 26; спр. 1070, арк. 14; спр. 1071, арк. 40; спр. 1080, арк. 61; спр. 1083, арк. 17; спр. 1085, арк. 26; спр. 1086, арк. 18, 31; спр. 1087, арк. 54; спр. 1097, арк. 30; спр. 1098, арк. 18, 36; спр. 1099, арк. 19, 50; спр. 1103, арк. 20; спр. 1109, арк. 61; спр. 1110, арк. 17, 18, 139; спр. 1114, арк. 119; спр. 1139, арк. 20; спр. 1143, арк. 297; спр. 1161, арк. 27; спр. 1170, арк. 12; спр. 1173, арк. 102; спр. 1175. арк. 63; спр. 1179, арк. 170v, 176v, 202v, 239v, 241v, 279v, 315v, 378v, 412v, 561v; спр. 1180, арк. 58v; спр. 1181, арк. 168; спр. 1246, арк. 244; спр. 1260, арк. 203; спр. 1266, арк. 27; спр. 1274, арк. 144, 201v; спр. 1276, арк. 3; спр. 1366, арк. 21; спр. 1402, арк. 31; спр. 1699, арк. 64. 1768–1781 рр.

Публікації:
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 376 («Сей гербъ начало свое взялъ въ 1767 году, когда бывшій тогда Сотникъ Березинскій въ Березинской Сотенной Канцеляріи къ своей собственной печати, изъ сабли, стрѣлы и звѣздъ состоящей, дерево березу прибавить и такъ сдѣлать велѣлъ, какъ онъ теперь есть, и въ ту Канцелярію для печатанія писемъ отдалъ, въ которой до его правленія не было, а употреблялась или сотничья или какая другая печать»).
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 285, табл. 3, мал. 2.

Олег Однороженко