Березовський Іван

Березовський Іван, військовий канцелярист:
Печатка від 1756 р.:

В полі печатки корабель.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52277; спр. 52280. 1756 р.

Олег Однороженко