Берло Іван

Берло Іван, полковий суддя переяславський (1709–1717):
Печатка від 1709 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому голова бика з кільцем в носі, згори шестипроменева зірка; над щитом шоломова корона, навколо щита намет; згори літери: ІБ.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 54, арк. 9. 1709 р.

Олег Однороженко