Биковський Степан Андрійович

Биковський Степан Андрійович, війт новгородський:
Печатка від 1713–1721 рр.:

В полі печатки рицарський хрест з сяйвом вгорі під восьмипроменевою зіркою, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: САВН.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 117. 1713 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 34, арк. 5; спр. 95, арк. 7. 1713–1721 рр.

Олег Однороженко