Білоцерківська сотня

Печатка від 1752 р.:

В полі печатки дерево, здолу листя; в лівому горішньому куті літера: Б.

восьмикутна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 117.

Олег Однороженко