Білоуська сотня

Печатка від 1747–1781 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому два стовпа; здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: ПС, здолу літери: СБ.

овальна, розмір 25х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 8, спр. 253, арк. 315v. 1767 р.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 160, арк. 196v, 344v; оп. 2, спр. 106, арк. 47v; спр. 121, арк. 40; спр. 156, арк. 23; спр. 183, арк. 53v; спр. 499, арк. 50v; спр. 530, арк. 26v; спр. 556, арк. 82v; спр. 657, арк. 25v; спр. 667, арк. 28v; спр. 827, арк. 42v; спр. 830, арк. 82v; спр. 835, арк. 65v; спр. 891, арк. 88v; спр. 1062, арк. 53v; спр. 1070, арк. 50v; спр. 1117, арк. 142v; спр. 1179, арк. 654v; спр. 1225, арк. 96v; спр. 1266, арк. 19; спр. 1334, арк. 18v; спр. 1355, арк. 99v, 142; спр. 1418, арк. 12v, 16v; спр. 1454, арк. 61v; спр. 1577, арк. 133; спр. 1834, арк. 12v. 1747–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 285. 1747–1781 рр.

Олег Однороженко