Більський Ян

Більський Ян, земянин київський:
Печатка від 1648 р.:

В полі печатки підкова, що лежить кінцями додолу під хрестиком (герб Побог); обабіч літери: ІB.

восьмикутна, розмір 11х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 13, арк. 6. 1648 р.

Олег Однороженко