Білики

Печатка від 1721 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому костурний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: Б.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 112v, 114v, 124v. 1721 р.

Печатка від 1746 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому восьмипроменева зірка; згори літери: ПГ, здолу літера: Б.

восьмикутна, розмір 20х18 мм.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 6–7, мал. 3. 1746 р.

Олег Однороженко