Білицький Петро з Біличів

Білицький Петро з Біличів, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола з прямокутним розширенням вгорі.
Напис по колу: s petri de bielicz

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190. 13.12.1464.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 62, il. 160. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 302, il. 519. 13.12.1464.

Олег Однороженко