Ближинський Юрій

Ближинський Юрій, земянин брацлавський:
Печатка від 12.9.1644:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т; над щитом шолом, навколо щита намет; згори літери: … B.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3. 12.9.1644.

Олег Однороженко