Бобицький Яцько

Бобицький Яцько, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Ш над трьома трикутниками, які з’єднано вершинами.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 672. 1576 р.

Олег Однороженко