Богатий Тишко Іванович

Богатий Тишко Іванович, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496:

В полі печатки рицар тримає в правиці спис, в лівиці – щит.
Напис по колу: + П ТИМОѲЄЬӕ С БГАТАГО

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Тишко Иванов сын Богатого»).

Олег Однороженко