Богун Ян

Богун Ян, полковник:
Печатка від 1674 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено дві шаблі вістрями вгору під шестипроменевою зіркою; над щитом три страусових пера; навколо літери: І … П …

восьмикутна, розмір 20х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13981. 1674 р.

Олег Однороженко