Богушевич Жоглич Іван

Богушевич Жоглич Іван, боярин любецький:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з двома півколами обабіч, що лежать кінцями в різні боки; згори напис: ІВАн.

восьмикутна, розмір 14х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 544. 1571 р.

Олег Однороженко