Бокій Печихвостський Гаврило Васильович

Бокій Печихвостський Гаврило Васильович, земський суддя луцький (1566–1577):
Печатка від 1566–3.10.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещена сокира; згори літери: HО.

овальна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 135v; ф. 223, оп. 1, спр. 3, арк. 5. 1566–1569 рр.
AGAD, Perg. 636. 1.7.1569.
ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 16; Plik 30; Plik 37; Plik 64; Plik 96. 5.10.1570–3.10.1571.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 334, n. 148, il. 58. 1.7.1569.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 320, il. 596.

Олег Однороженко