Бокій Станіслав

Бокій Станіслав, пан київський:
Печатка від 1612 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещена сокира; над щитом три страусових пера; згори літери: SB.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 208. 1612 р.

Олег Однороженко