Бокій Василь Іванович

Бокій Василь Іванович, пан волинський:
Печатка від 1525 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної з загнутими кінцями на перехресті сокири вліво; згори напис: ВАСИ.

восьмикутна, розмір 18х13 мм.

Джерела:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск ІІІ. – С. 3, илл. 6. 1525 р.

Олег Однороженко