Болестрашицький Костко Васильович Дякович

Болестрашицький Костко (Костянтин) Васильович Дякович, суддя перемишльський (1390–1404):
Печатка від 19.10.1404:

В полі печатки іспанський щит, на якому звір з тілом лева і дзьобом птаха вліво.
Напис по колу: …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 692 («in eiusdem sigilli appenso aliud»).
BCz, Perg. 272 («Костко судьѧ Прємыскии», «Costhco Premisliensis»).
MNK, Rkps 1713, karta 192.

Публікації:
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 87, n. 900.

Олег Однороженко