Борецький Федір

Борецький Федір, городовий отаман седнівський (1716–1728):
Печатка від 1719 р.:

В полі печатки серце, яке пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу; згори три страусових пера, навколо візерунок; згори літери: ФБ.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50804. 1719 р.

Олег Однороженко