Боровський Семен

Боровський Семен, сотник бахмацький (1716–1722):
Печатка від 1716–1719 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому топор; над щитом шоломова корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки (герб Топор); згори літери: SB, здолу літера: P.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 169, арк. 4; спр. 302, арк. 3v. 1716–1718 рр.
Публікації:
Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 222, мал. 12. 1719 р.

Олег Однороженко