Бороздна Максим

Бороздна Максим, сотник мглинський (1715–1722):
Печатка від 1716–1717 рр.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору, що пронизує серце, з якого виростає три колоси, праворуч восьмипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вліво; згори шоломова корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: МB.

овальна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52499. 1716 р.
Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 15. 1717 р.
Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 222, мал. 10–11. 1717 р.

Олег Однороженко