Бороздна Петро Михайлович

Бороздна Петро Михайлович, бунчуковий товариш:
Печатка від 1757 р.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору, що пронизує серце, з якого виростає три колоси, праворуч восьмипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вправо, здолу підкова; здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: ПМБ.

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52281. 1757 р.

Олег Однороженко