Бороздовський Йоан

Бороздовський Йоан, земський підсудок львівський (1558–1575):
Печатка від 17.7.1561–18.9.1561:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва); згори літери: ІВ.

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ANK, AS, Perg. 266; Perg. 267; Perg. 268; Perg. 269; Perg. 270; Perg. 271; W, Perg. 81. 17.7.1561–18.9.1561.

Бороздовський Йоан, земський підсудок львівський (1558–1575):
Печатка від 15.7.1568:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва); згори літери: ІВ.

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 541; спр. 542; спр. 543; спр. 544. 15.7.1568.

Бороздовський Йоан, земський суддя львівський (1575–1599):
Печатка від 9.1.1586–1591:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва).
Напис по колу: …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 613. 1591 р.
BCz, Perg. 1228. 9.1.1586.

Олег Однороженко