Боруховський Данило

Боруховський Данило, коморник брацлавський:
Печатка від 1632 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому пов’язка кінцями додолу, в колі якої лілія; згори літери: DB.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 215, арк. 2v. 1632 р.

Олег Однороженко