Боруховський Геліаш

Боруховський Геліаш, підстароста черкаський:
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому трираменний хрест; згори літери: • I • B •.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23258. 1589 р.

Олег Однороженко