Бориспільська сотня

Печатка від 1769–1770 рр.:

В полі печатки рококовий щит, на якому з хмари виходить рука, що тримає за кільце кітву.

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 105, арк. 16v, 25v. 1769–1770 рр.

Олег Однороженко