Борзенська сотня

Печатка від 1762–1782 рр.:

В полі печатки заокруглений хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, обабіч дві восьмипроменеві зірки, згори шоломова корона, навколо дві пальмові галузки.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТНѢ БОРЗЄНСКОИ

овальна, розмір 26х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 17067, арк. 53; ф. 59, оп. 1, спр. 8163, арк. 3v. 1762–1776 рр.

Публікації:
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 418 («Оный гербъ еще до открытія Черниговскаго намѣстничества въ Сотенной Борзенской Канцеляріи въ печати употребляемъ былъ, но когда и кѣмъ онъ данъ – неизвѣстно…»).
Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – С. 41, мал. 3. 1782 р.

Олег Однороженко